För att betesmarker och åkermarker skall börja växa igen behövs en stor mängd regn en längre tid framöver. Därför uppmanar Länsstyrelsen i Jönköpings län alla markägare som inte har egna djur, privatpersoner, bolag och kommuner att låta djurhållare ta skörd från deras marker.

– Kan vi få fler kommuner att hjälpa till att stötta upp livsmedelsproducenterna här i länet vore det oerhört värdefullt, säger Lars Sandberg, avdelningschef på landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Kan orsaka djurskyddsproblem

Foderbristen ökar för varje dag i länet och Länsstyrelsen förutspår att det finns stor chans att andraskörden torkar bort. Detta leder till att det kommer bli stor brist på vallfoder och halm till djuren under höst och vinter, vilket kan orsaka djurskyddsproblem.

Annons

– Vi ser exempel på lantbrukare som redan nu är tvungna att fodra djuren med det foder som är tänkt att användas i höst och vinter, säger Lars Sandberg

Erbjuda behövande

Den som har marker som inte används kan erbjuda djurhållare om de behöver för skörd eller bete. Länsstyrelsen menar också att de som har marker som endast ska putsas i år kan skörda dem för att ge till behövande i kris.

Länsstyrelsen kan även hjälpa till med förmedling till markägare om man ser lämpliga områden inom naturreservat eller själva hantera frågan ifall staten äger marken.