Annons

Avsteg från rutin, bristande introduktion för jourhavande läkare och möjligen bristande kommunikation mellan yrkesgrupper ledde till fördröjning av ett akut kejsarsnitt.

Det nyfödda barnet var svårt medtaget efter ingreppet och var under en längre tid i behov av intensivvård.

Region Jönköpings län skriver i ett pressmeddelande att det i nuläget är för tidigt att uttala sig om prognosen gällande barnets hälsotillstånd.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Annons