Annons

Eftersom det inte går att säkerställa arbetsmiljön, patientsäkerheten och den kvalitet som anges i socialtjänstlagen, har boende, deras anhöriga samt personal och fackliga representanter under torsdagen informerats om att kommunen avser att stänga äldreboendet Annero på Visingsö under perioden 1 juni till 30 september. Det skriver Jönköpings kommun i ett pressmeddelande.

– När vi känner att vi inte kommer att klarar av att bemanna för att ge de boende det stöd och den omsorg de behöver, måste vi ta ansvar för det. Därför avser vi att stänga Annero över sommaren, säger äldreomsorgschef Camilla Johansson i pressmeddelandet.

Tidigare har det gått att lösa personalbristen över semesterperioderna genom att personalen inte tagit ut sin fulla semester på sommaren och att semestervikarier lockats med lönetillägg och att de fått räkna restid som arbetstid. Men i år finns det inte tillräckligt många semestervikarier för att kunna hålla öppet äldreboendet. I dagsläget saknas personal vid ca 160 arbetspass från vecka 23-34.

Annons

– Vi måste se till att de boende får en säker vård av bra kvalitet och att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö och kan ta ut sin semester, förklarar Camilla Johansson.

"Fortsatt bekymmersamt"

Med anledning av rekryteringssvårigheterna har inga lägenheter anvisats till äldre på Visingsö sedan hösten 2018. Det innebär att antalen boende på äldreboendet minskat från ca 15 till under tio.

De boende kommer att få flytta till äldreboendet i Gränna medan personalen kommer att behövas i hemtjänsten på Visingsö. Kommunen kommer att sköta flytten åt de boende, både praktiskt och ekonomiskt.

Eftersom äldreboendet håller stängt, kommer också äldreboendets restaurang hålla stängt.

Det är ännu osäkert hur läget ser ut i höst.

– Det finns ingen säker prognos för hösten, men det ser fortsatt bekymmersamt ut, säger Camilla Johansson.