– Det vi kan konstatera är att det fortfarande finns en stark alkoholkultur på många universitet och högskolor. En alkoholkultur som påverkar många studenter negativt och dessutom gör studentlivet exkluderande för många, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

En av dessa 16 olika studentkårer och nationer som deltagit i undersökningen är Jönköpings Studentkår och projektledaren Jimmi Kjellberg menar på att verkligheten för Jönköpings studenter inte är lik den som speglas i enkäten.

– Jag kan bara svara utifrån det jag själv jobbar med, insparken och där har vi en utvärdering efter varje inspark där alkoholkulturen är en av frågorna. Siffrorna överensstämmer inte med dem som visas här när det kommer till frågan att studenter känner att de inte passar in om de inte dricker alkohol, snarare är det en hel del som nämner att de upplevde att det inte spelade någon roll alls, de kände sig inkluderade oavsett.

Jönköpings Studentkår - Ett föredöme

Annons

Faktum är att Jönköpings Studentkår de senaste åren jobbat väldigt aktivt med alkoholfrågorna och fått många diplom och mycket beröm från bland annat IQ som gjort enkäten.

– Vi jobbar tillsammans med Bästa Festen som är ett initiativ tillsammans med IQ där vi berör sådana här frågor där vi får verktyg för att göra vår alkoholkultur bättre men samtidigt inspirera andra. Jag kan passa på att nämna att Jönköpings Studentkår ligger i framkant. När Bästa Festen framtogs höll min företrädare workshops för övriga studenter, något han var ensam att göra. Många andra imponerades av vårt sätt att hantera frågan, med gratis läsk och vatten på Akademien, nyktra faddrar i varje grupp och avtal till faddrar och ansvariga som säger att de inte får dricka mycket under insparken, förklarar Jimmi Kjellberg.

Kåraktiva drabbas värst

Runt om i Sverige är det kåraktiva som drabbas värst enligt resultatet. 44 procent av de kåraktiva uppger i undersökningen att de avstått från att göra något de hade tänkt på grund av alkohol, medan samma fråga har 32 procent som resultat bland de som inte är aktiva. Dessutom är det 29 procent av de kåraktiva som upplever att de presterat sämre i studiesammahang på grund av alkohol, bland de resterande studenterna är det 19 procent.

– Vår undersökning visar att den starka alkoholnormen påverkar kår- och nationsaktiva studenter mer negativt. Därför är det glädjande att allt fler kårer och nationer runt om i Sverige arbetar aktivt för att skapa en mer inkluderande kultur där alkohol kan finnas med men inte står i fokus. Men det finns uppenbarligen fortfarande mer att göra, Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Ett gemensamt ansvar

Alkoholkulturen bland studenter har alltid varit en viktig fråga på alla nivåer, en inspark är menad att vara ett välkomnande där alla är inkluderade och det är en av anledningarna till att Jönköping Studentkår jobbar hårt för frågan. Även om det är vuxna människor och den enskildes ansvar menar Jimmi på att ansvaret även ligger på arrangör och samhället som behöver ta tag i frågan och vara ett föredöme.

– Ur ett mikroperspektiv så är ansvaret på individnivå bland de engagerade men jag tycker det är viktigt att skolan och politiker också tar ett stort ansvar. Skolan gör det bland annat genom att samarbeta med oss när de beställer insparken från oss och sätter krav på vad som gäller och hur det ska hanteras vilket vi följer. Men utifrån ett makroperspektiv så tycker jag att IQ och Bästa Festen är superviktigt och de gör ett bra jobb. IQ/Bästa festen ger oss förutsättningar att arbeta med andra kårer vilket är superviktigt för oss, att kunna dela med oss av våra erfarenheter och även ta del av hur andra arbetar! Det är en komplex fråga.