– Flera pågående studier undersöker varför vissa människor utvecklar KOL lättare än andra. Mycket tyder på att kvinnors lungfunktion drabbas värre av att röka och nu har en rad molekylära skillnader mellan könen identifierats, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin och medicinskt sakkunnig på Hjärt-Lungfonden.

Under de senaste 20 åren har dödligheten i KOL ökat dramatiskt bland kvinnor. År 1997 dog 12,9 av 100 000 kvinnor av KOL i Jönköpings län, enligt åldersstandardiserad statistik från Socialstyrelsen.

Olika skillnader

2016 hade andelen stigit till 23,1 av 100 000 kvinnor, en ökning med 80 procent. Under samma tidsperiod ökade dödstalen för män enbart med 9 procent.

Utvecklingen kan till viss del förklaras av att andelen kvinnliga rökare har varit större än andelen manliga rökare sedan tidigt 1990-tal, men ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar alltså även skillnader i hur kvinnor och män påverkas av rökning.

Annons

Förhoppningen är att forskningen ska leda till mer effektiv behandling och möjligheten att diagnosticera KOL på ett tidigt stadium.

Stort lidande

– KOL är en otäck sjukdom som orsakar stort lidande för de som drabbas. Om forskningen kan leda till förbättrad kunskap om varför människor drabbas i olika omfattning så kan vi vända den negativa trenden och se till att färre människor dör i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att vända den negativa trenden och hjälpa de över 500 000 människor i Sverige som lever med KOL.

Fem vanliga symptom på KOL

- Andnöd vid fysisk ansträngning – att ha KOL brukar liknas vid att andas genom ett sugrö..

Fem vanliga symptom på KOL

- Andnöd vid fysisk ansträngning – att ha KOL brukar liknas vid att andas genom ett sugrör.

- Täta och långdragna luftvägsinfektioner.

- Hosta och upphostning av slem.

- Svår trötthet som inte går över vid vila.

- Ofrivillig viktnedgång.

Fakta om KOL

KOL är: En av vår tids stora folksjukdomar, som vanligtvis beror på att de minsta luftrör..

Fakta om KOL

KOL är: En av vår tids stora folksjukdomar, som vanligtvis beror på att de minsta luftrören i lungorna blir inflammerade. Detta leder till att små luftblåsor i lungorna, alveoler, smälter ihop till större blåsor, vilket försvårar luftflödet till och från lungorna.

Drabbade och döda: Minst en halv miljon människor i Sverige beräknas ha KOL. Cirka en fjärdedel av dessa har aldrig rökt. Nästan 3 000 människor i Sverige dör varje år av KOL.

Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har kunskapen om hur KOL uppkommer ökat, vilket har medfört förbättrade livsstilsråd och nya behandlingsmetoder.

Forskningens utmaningar: Att hitta bättre metoder för tidig upptäckt av KOL, få mer kunskap om varför människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för KOL-patienter och att bättre förstå interaktionen mellan miljö och ärftlighet för uppkomst av KOL.