Annons

Totalt har tolv anmälningar om kränkningar på Smålands musik och teater anmälts till regionen. Anmälningarna har gjorts av två kvinnliga medarbetare.

Av anmälningarna kan fem klassas som kränkningar enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling, skriver regionen i ett pressmeddelande. Två av dessa bedöms som mycket allvarliga.

Regionens ledning och ledningen på Smot har informerats övergripande om utredningen och dess slutsatser.

– Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och att detta agerande också strider mot Region Jönköpings läns värdegrund. Vi kommer nu att analysera rapporten och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas, säger Joakim Silva, HR-direktör, i en kommentar.

Utredningen har genomförts av en oberoende konsult som nu kommer att sammanställa slutsatserna i en rapport.

Annons

– Vårt fokus ligger nu på att ta hand om våra medarbetare och att säkra upp så att detta inte kan hända igen så att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app