Annons

Jönköpings kommun är på väg att bygga en skola i anslutning till Simsholmens reningsverk i strid mot vad de sakkunniga säger. Den stora kompetens som finns inom kommunens Vatten- och avlopps verksamhet / VA lyssnar inte centerpartisten Anders Samuelsson på, utan han anser att han kan det bättre och hänvisar till att ”lite skit kan barnen tåla att lukta på”.

Bakterierna som sprids via luften tycks inte heller stoppa honom. Kan det bero på att han inte ska går där själv då han varken är lärare, pedagog eller en kommande elev?

Fakta är att diskussionen om skitOSet har såväl utretts som diskuterats när det gäller både nya Munksjöstaden och Kålgårdsområdet. Det har funnits tveksamheter om de byggnationer som gjorts de senaste åren vad det gäller just luktproblematiken.

Annons

Befintliga byggnationer ligger betydligt längre bort från Simsholmens reningsverk än den nu planerade skolan. Hur kommer det sig då att ordföranden för stadsbyggnadsnämnden, Samuelsson, inte anser att det är ett problem?

Jo, orsaken är att det kommunalt ägda bolaget som exploaterar området förlorar byggrätter och därmed intäkter.

Eftersom föräldrar och elever har rätten att välja vilken skola de ska tillhöra, är det en stor sannolikhet att den nu planerade skolan inte kommer att väljas. Detta är inte sunt förnuft eller det bästa för kommunen, varken på kort eller lång sikt.

Politiker, lyssna på expertisen, låt inte en okunnig Samuelsson lura er till ett beslut som inte är det bästa för barn, personal och kommunen som helhet.

Säkerställ att den planerade skolan byggs med ett större avstånd till reningsverket. Gör antingen området närmast till ett generellt grönområde eller bygg kontor istället. Vuxna som i stort sett ska spendera sin tid inomhus kommer däremot inte att plågas på samma sätt som barn då det finns ventilationslösningar för att skapa en behaglig inomhusmiljö. Barn däremot förväntas att visas regelbundet utomhus under raster och utomhusaktiviteter

Kommundemokraterna

Anders Jörgensson (f.d ordförande/Tekniska nämnden)

Ola Helt (f.d ledamot/Tekniska nämnden)