Annons

Många baler har flyttats från Stora Hotellet till Spira. Detta är dagens sanning.

Spira huset har varit och är konflikternas hus. Chefsdirigenten fick sparken under märkliga omständigheter. Och nu är det dags igen: den här gången har man avskedat - om jag nu uppfattat situationen rätt - en duktig musiker, som påstås varit våldsam mot en chef.

Region Jönköpings län har synts i debatten på ett sätt som inte är lämpligt - och får inte anses stå under rubriken professionellt. En chef kritiserade KD-politikern Emil Qvarnström för att “han lade sig i debatten”. Det är Emils fulla rättighet och han är skyddad av en av våra grundlagar, den om yttrandefriheten. Jag menar att det hade varit fel om Emil inte salufört vad han tänker och tycker om situationen på Spira. Tystnad löser inga problem!

Annons

Regionpolitikern Malin Olsson påstår att det är professionen som sköter ärendet med musikern och att det är delegerat till regionens arbetsgivarorganisation Svensk scenkonst.

Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för vad som händer på Spira. Och det går inte att delegera bort. Detta kommer säkert revisorerna att sätta sitt förstoringsglas på när de granskar verksamheten. Visar det sig att detta handlar om en del i en arbetsmiljöfråga, så kan frågan komma upp i samband med att revisorerna ska föreslå om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej.

Arbetsgivarorganisationen ser naturligtvis till att få politiska signaler om vad som ingår i deras fullmakt och vilka ramar de kan röra sig inom när det gäller det ekonomiska. Något annat vore ansvarslöst av såväl arbetsgivarorganisationen som regionen. Detta kan ske genom informella samtal och har säkert också gjorts, även om det formella beslutet endast innefattar att arbetsgivarorganisationen ska ha fullmakt att föra förhandlingarna och slutföra dem och ärendet i sin helhet.

Region Jönköpings län har redan deklarerat att de kommer att lösa ut musikern om de förlorar målet i Arbetsdomstolen. Detta uttalande uppfattar jag som att detta också är meddelat till arbetsgivarorganisationen, så de vet vad som gäller. Jag tolkar det som att Region Jönköpings län redan inser att sannolikheten är stor att de kommer att förlora målet. Det kan jämföras med alkolisten som säger: "Jag dricker inte”.

Prislappen för att lösa ut musikerna vid en förlorad dom i AD kan uppgå till 36 månads-löner, vilket är maxtaket. Sedan kan det bli aktuellt med skadestånd till den fackliga organisationen och till den anställde. Prislappen för detta i kronor kan uppgå till någonstans mellan 2-3 miljoner. Var finns dessa pengar? Kommer det att drabba andra verksamheter i regionen?

Händelsen är inte en enskild företeelse, det är ingen hemlighet att arbetsmiljön är mycket dålig på Spira. Och det kan säkert bestå i problem hos chefer och även anställa. Det är sällan ens fel att två träter. Därför kan man inte utesluta att någon gör en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det kan i värsta fall eller bästa fall - beroende på hur man ser på det - leda till att arbetsplatsen stängs och att en utredning får ske.

Då måste regionstyrelsen ta ställning till utredningens resultat och ställa sig frågan om det går att driva verksamheten vidare. Annars återstår bara en sak: att stänga portarna till Spira-huset.

Arbetsgivaren kan delegera arbetsmiljöansvar nedåt i sin organisation, men det yttersta ansvaret finns alltid kvar. Och det innebär att regionstyrelsen efter en fällande dom kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta har man förmodligen redan garderat sig mot genom att teckna en så kallad företagsförsäkring, som går in och tar kostnaden. Men det yttersta ansvaret finns kvar och det går inte att försäkra bort.

Jag hoppas fortfarande att det ska finnas möjliga vägar att få tillstånd ett fungerande samarbete och en god arbetsmiljö på Spira. Men mitt tålamod är snart slut. Och det är säkert också många andra medborgare i regionen som känner likadant.

Hans Mannefred

Folkbildare/fristående samhällsdebattör