Annons

I augusti rev politikerna i kommunfullmäktige upp beslutet att bygga en ny arena på Jordbron för att i stället utreda två nya alternativ. Det ena är ombyggnation/nybyggnation av Stadsparksvallen, det andra är en ny arena på Elmiaområdet.

I slutet av januari godkände politikerna i tekniska nämnden tjänstemännens utredning. Men det rådde oenighet i nämnden.

– Moderaterna och Sverigedemokraterna avstod från att rösta och Kristdemokraterna föredrar en upprustning av Stadsparksvallen, sade Lynn Carlsson (S), ny ordförande i tekniska nämnden, då.

"Förs fortfarande diskussioner"

Frågan har gått vidare för behandling i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige. Från början var tanken att ärendet skulle upp vid torsdagens fullmäktigemöte, men nu står det klart att ett beslut skjuts på framtiden.

Annons

– Det förs fortfarande diskussioner mellan flera partier och inom partier. Det har varit diskussioner som inte ledde någon vart utan snarare lyftes en rad frågeställningar. Så vi tog beslut om att stadsdirektören ska kontakta berörda förvaltningar och reda ut frågetecknen, säger Ann-Marie Nilsson (C), och ordförande i både kommunstyrelsen och ledningsutskottet, till JP.se.

Frågetecknen handlar bland annat om ekonomi och hur man kan minska intrånget vid att arenabygge i Stadsparken.

Ett beslut fattas tidigast vid april månads kommunfullmäktigemöte, men det kan dra ut ytterligare på tiden.