Annons

En förstudie har genomförts gällande utveckling av Stadsparksvallen som utomhusarena för fotboll genom ny- eller ombyggnation samt förslaget till utomhusarena inom Elmiaområdet. I förstudien finns det med parkeringshus som skulle kunna ersätta parkeringarna på Elmiaområdet, om politikerna skulle välja att gå vidare med detta förslaget.

I förstudien föreslås två parkeringshus, strategiskt placerade i var sin hörna av området. Parkeringshusen är tänkt att utföras med lutande plan och det föreslås att det undviks utrymmeskrävande in- och utförsramper.

Grönt parkeringshus

Från Huskvarnavägen kommer marknivån stiga med cirka 13 meter till arenan. Parkeringshuset följer efter och är tänkt att delvis bli nedgrävt. När det gäller utseendet är det tänkt att bli perforerad plåt i olika gröna kulörer, som ska ge ett grönt parkeringshus innan klätterväxterna tar över.

Annons

Det ena parkeringshuset föreslås ligga vid Kinnarps arena, åt Vättersnäshållet där det i dag är en parkering. Parkeringshuset vid Kinnarps arena beräknas ge 1.500 bilparkeringsplatser.

Det andra parkeringshuset föreslås placeras på den parkering som ligger mittemot Rosenlundsbadet, på andra sidan Elmiavägen. Även detta parkeringshus beräknas ge plats för 1.500 bilar.

Parkeringshus för 1.100 parkeringsplatser beräknas kosta 353 miljoner kronor.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app