Annons

Digitaliseringen är en av de största utmaningarna som alla chefer står inför. Poolia vill genom Årets digitala ledare hylla de chefer som har vågat ta tag i den här utmaningen och som har lyckats med sin digitala förändringsresa och också stötta de som står inför det. Priset kommer att gå till en chef och ledare, verksam i Jönköpings Län, som under 2016 har lanserat och förverkligat en digital förändringsresa inom sin verksamhet och där man kan se mätbara resultat. En modig chef som har vågat utmana sig själv, sin chef och sina medarbetare och förändrat arbetssätt/processer/tankesätt från analogt till digitalt.

Och de nominerade är...

Patrik Olderius, Destination Jönköping

Olderius har under 2016 i egenskap av VD för Destination Jönköping drivit igenom en rad digitala förändringar i en väldigt traditionsbunden bransch som besöksnäringen. Med stort mod och engagemang från hela bolaget så har han förflyttat medarbetarnas mindset och genomfört en rad digitala förändringar med gästen i fokus. Visionen är en turistbyrå som inte bygger på en plats och öppettider utan på tillgänglighet.

Trots de krav på snabbrörlighet som digitalisering innebär för ett kommunalägt bolag har Olderius, med sitt driv och engagemang, skapat en plattform för destinationen som redan nu ger mätbara resultat i form av fler kontakter via moderna kanaler och studiebesök. Han har både lyckats engagera medarbetarna och tagit in externa praktikanter med nya kompetenser från högskolan. Som kronan på verket kommer Jönköping ta värdskapet för en internationell turismkongress med Digitaliseringen som plattform under våren 2017. Vi (Poolia) ser med förväntan fram emot vad Jönköping kommer att associeras med år 2020.

Anna Trinks, Qulturum


Annons

Qulturum har ett tydligt mål, då man vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla samt förbättra svensk hälso- och sjukvård.Patientvård är en tuff bransch som de flesta har en åsikt om; det är många ansvariga, lite tid, ofta tuffa arbetsförhållanden och många som blir lidande. Anna Trinks och Qulturum har varit del av en mycket omfattande utveckling av användandet av patientcentrerad registrering. De har utmanat det överbelastade systemet som fanns och genom en utbildningsmiljö för vård- och omsorgspersonal möjliggjort för 20 landsting, 280 kommuner och 140 privata vårdgivare att använda systemet.

Som beslutsfattare för ett mycket omfattande system med många användare är Trinks ett bra exempel på hur digitalisering av sjukvården kan bidra till att humanisera vården, och se till att människor får det bättre både som arbetstagare och patient. Annas Trinks största utmaning har varit de som ställde sig skeptiska till digitaliseringen och idag vill vi (Poolia) berömma dig för ditt engagemang och din övertygelse om att du kunde göra skillnad för patientvården. Det har du verkligen bevisat, idag är det cirka 500 000 patienter.

Björn Norling, Fläkt Woods


Björn Norling har lyckats få ett företag från de småländska skogarna att konkurrera, utmana och till och med överträffa - leverantörer på den globala marknaden. Genom att effektivisera och digitalisera verksamheten har han lyckats effektivisera produktionsprocessen med tio procent årligen.

Fläkt Woods har de senaste åren genomgått en automatiseringsprocess av hela köpprocessen från valet av produkter till ordermottagande, produktionsberedning och automatprogrammering av maskiner. Förutom att utmana arbetssättet har Norling haft en drivande roll i att öka förståelsen för vilka möjligheter digitaliseringen kan innebära för verksamheten. Han har även utmanat etablerade förhållningssätt till det dagliga arbetet genom att uppmuntra sina kollegor att ifrågasätta och våga testa nya idéer. Han har lyft digitaliseringen till ett arbetssätt, snarare än ett projekt, för att därmed kunna fortsätta utveckla Fläkt Woods och utmana ventilationsbranschen.

Björn Norling har åstadkommit en stor förändring för Fläkt Woods genom att effektivisera och digitalisera deras processer. Han har verkligen visat på hur man ritar om kartan, det viktiga är inte det geografiska läget utan hur man genom att se möjligheterna med digitaliseringen i det dagliga arbetet blir en konkurrenskraftig leverantör på den globala marknaden.