Annons

Fakta/Asbest

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. De..

Fakta/Asbest

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av ämne som innehåller asbest.Källa: Arbetsmiljöverkets webbplats.

Junedalsskolan, som är kommunens största 7-9-skola med cirka 750 elever, ska få ny och bättre ventilation. Det ska dras nya rör och de gamla ska saneras.
När arbetet drog igång upptäcktes byggämnesmaterialet asbest.
– Vi har sett att det finns i ventilationen. Det är inte öppet och fritt utan det finns i skarvar. Det är sådant som inte har rörts sedan skolan byggs, men nu byggs det ventilation och då behövs det tas bort, förklarar Irena Hanzek.
Enligt Nedo Sever, områdesförvaltare för den västra delen i kommunen, är det inget anmärkningsvärt att asbest har hittats med tanke på åldern på ledningarna.

”Vanligt förekommande”
– Det är vanligt förekommande när man river gamla ventilationsledningar eftersom man använde asbest förr. Det ska saneras av fackmannamässigt folk, det är riktigt stränga regler för det, säger Sever, som uppger att det är ett omfattande projekt.
– Två av byggnaderna ska få ny ventilation, men vi har planerat upp det så att inte verksamheten störs. All sanering ska skötas enligt ordnade former, så det är absolut ingen fara. Elever och personal ska inte vara oroliga för liv och hälsa. Så länge man inte rör eller skär i det är det ingen fara.
Personalen informerades före jul, och eleverna ska få information den här veckan. De lokaler som saneras kommer vara tillfällig stängda och undervisningen kommer då att flyttas till andra lokaler.

Ingen anledning till oro
– De ytorna isoleras, och där får inga elever vistas. Jag har fullt förtroende för att företaget som jobbar med saneringen löser det på bästa sätt. Det känns tryggt, säger Irena Hanzek.
Hur påverkas verksamheten?
– Ingenting. Eleverna får flyttas runt mellan olika klassrum i och med att en yta i taget saneras. De får flytta runt mellan olika klassrum, men verksamheten påverkas inte. Inga lektioner kommer att ställas in.
Irena Hanzek säger, precis som Nedo Sever, att det eleverna inte ska behöva oroa sig för att blir sjuka.
– Utifrån den information vi har fått känns det tryggt. Arbetet ska ske enligt de regler och föreskrifter som finns, säger hon.
Efter att en upphandling gjorts står det klart att det blir Corvara som får stå för saneringsarbetet.