Annons

Om föräldrarna inte betalar barnomsorgsavgiften så förlorar barnen sin plats på förskolan. I Jönköpings kommun var det åtta barn som förra året tappade sin plats på grund av att föräldrarna inte betalade sina barnomsorgsskulder, det visar en granskning som tidningen Metro har gjort.

Annons

Enligt tidningen hanterar kommunerna i landet frågan om uppsägning av förskoleplats olika. Förra året tvingades minst 37 barn i Sveriges två största kommuner, Stockholm och Göteborg, sluta på sin förskola på grund av vårdnadshavarnas obetalda skulder. I Malmö sade man inte upp några barn.

Stina Fernqvist som forskar om barnfattigdom vid Uppsala universitet är mycket kritisk till att barnen förlorar sin förskoleplats. Hon menar att det har blivit tuffare för ekonomiskt utsatta familjer de senaste åren.

– Ur ett barnperspektiv är det jättedåligt. Förskolan bidrar ju till barnets möjlighet till att öva sociala färdigheter, pedagogik och mycket annat. Det finns ingenting som talar för att säga upp en förskoleplats, säger hon till Metro.