Annons

Vi måste belysa att svenska företag (och Sverige) självklart gagnas av den inre marknaden och EU:s handelspolitik, samt att det är bra att EU kan samverka kring gränsöverskridande brottslighet och klimatutmaningarna. Samtidigt måste vi dock vara ärliga och säga att EU gör markant mer än så i dag och det finns mycket som vi ungdomar kan och bör kritisera.

Till exempel tar EU:s maktfullkomlighet sig ständigt an olika skepnader. Nu senast i form av Copyrightdirektivet innehållandes både länktskatt och uppladdningsfilter som i praktiken riskerar att begränsa vår yttrandefrihet i allmänhet och våra memes i synnerhet. Utöver det har EU fattat beslut om att tvinga streamingstjänster likt Netflix och HBO att kvotera in 30 procent lokalt producerat material.

Rimligt? Nej, i slutändan blir det vi ungdomar som drabbas när det är EU:s och inte våra preferenser som tillåts styra marknaden.

Annons

Vi menar därför att vi måste tillåta oss att inse vad EU har kommit att utvecklas till. När EU-kritiska krafter dessutom är på frammarsch runt om inom unionen borde även de mest EU-positiva politikerna rannsaka sig själva och inse att det gått för långt.

EU har frossat i sig medlemsstaternas beslutandemakt och skattemedel och måste i dag bantas drastiskt både för den egna hälsans skull och för dess närstående i form av medlemsstaterna.

Tobias Andersson, nationell talesperson Ungsvenskarna, kandidat #10 till Europaparlamentet (SD)

Hampus Bergh, kontaktperson Ungsvenskarna, Jönköping