Annons

Anmälan gäller ett barn som på Länssjukhuset Ryhov sökte vård för feber och torticollis, det vill säga snedställning av huvudet.

Eftersom barnet hade infektionstecken behandlades det först som om orsaken var en beskedlig infektion, vilket uppges vara den vanligaste orsaken till besväret.

Några dagar senare visade en röntgenundersökning att det fanns en glidning mellan två kotor i halsryggraden och en infektion med en varbildning i vävnaderna vid kotorna. Om kotglidningen berodde på infektionen eller att barnet hade slagit bakhuvudet några dagar innan insjuknandet är oklart.

Barnet behandlades därefter med halskrage, tömning av varbildningen och antibiotika och är helt återställd i dag.

Region Jönköpings län skriver i ett pressmeddelande att en lärdom av händelsen är att flera kliniker behöver samverka vid denna typ av tillstånd för att rätt utredning och behandling ska ges.

Annons

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app