Annons

När politikerna i tekniska nämnden hade sitt senaste sammanträde fick de ta del av en redovisning av utredningen om byggnation av ersättningsboende för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Äldreboendets lokaler är slitna och frågan står emellan att bygga nytt eller att renovera de befintliga lokalerna.

Diskussioner sedan 2009

– Att renovera kostar lika mycket som att bygga nytt enligt redovisningen. Vid en renovering måste vi ha en ersättningslokal och om vi ska bygga nytt så finns det ingen detaljplan för Herrgårdsgärdet. Det är den problematik vi har och har haft sedan 2009, berättar Anders Jörgensson från Demokraterna i Jönköping och som sitter som ordförande i tekniska nämnden.

Personligen tycker han att det är bäst att bygga nytt.

– Då får man bra och ändamålsenliga lokaler. Om det blir nytt planeras det dessutom för 45 platser jämfört med de 30 som finns i dag. Vi blir allt äldre och även om det inte behövs fler platser på äldreboendet i dag, så ser vi att det kan komma att behövas om fem-sju år, berättar Anders Jörgensson.

Annons

”Är kontroversiellt”

Nästa steg är att socialförvaltningen och äldrenämnden bestämmer om det ska byggas nytt eller inte.

– Tenhultsborna är överens om att något måste göras åt situationen, men Herrgårdsgärdet är kontroversiellt. En del vill inte att det byggs där, säger Anders Jörgensson.

Förutom äldreboende planeras det även för bostäder på Herrgårdsgärdet framöver.

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att utreda möjligheten till byggnation av..

I oktober 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att utreda möjligheten till byggnation av ersättningsboende för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult. Sedan tidigare finns det framtaget en projektplan för nybyggnation av ersättningsboende för Västerhäll.

Socialförvaltningen har bedömt att delar av fastigheten behöver anpassas efter de boendes ökade behov av vård och omsorg. Bedömningen har gjorts att den omfattande byggnationen skulle vara jämförbar med nybyggnation.

Äldrenämndens förslag är därför att Västerhälls äldreboende rivs och ersätts med en ny byggnad.

Om det blir ett nybygge på Hergårdsgärdet slipper de boende evakueras under två år i väntan på att bygget skulle vara klart. Förslaget är då att nuvarande Västerhäll omdisponeras till bostäder.

På Herrgårdsgärdet i Tenhult finns det planer på att eventuellt bygga ett nytt äldreboende. Inom den streckade linjen planeras dessutom mellan 200 och 400 bostäder.
Foto: Jönköpings kommun