Annons

Regeringen vill, enligt notis i många dagstidningar 14 mars, höja skatten på fossileldad kraftvärme. Per Bolund (mp) motiverar med att el ska produceras på mer hållbart sätt, och Magdalena Andersson (s) ser inte någon större risk att detta ska resultera i högre värmeräkningar för hushåll. Lovvärt förslag, men var ska företagen ta ut ökade kostnader, i de fall där de inte genast kan avvara fossila bränslen?

Annons

En bättre lösning på detta och många andra problem i en omställning till ett fossilfritt samhälle framförs något överraskande av bl a några gamla ministrar i Bush-regeringar (Paulson, Shultz och Baker). Idén är att styra bort från fossilbränslen helt och hållet genom att lägga en liten, men stadigt ökande avgift på dem. Detta ska ske utanför statsbudgeten, och de pengar man då får in delas ut månadsvis till alla medborgare. Bränslen och varor som kräver fossila bränslen blir då ständigt dyrare men företagen får tid att ställa om, och en majoritet av medborgarna vinner på det hela, p g a den ökade månatliga inkomsten. Det garanterar förslagets politiska stabilitet.

Systemet som kallas Avgift och Utdelning är mycket elegant och bidrar samtidigt till att lösa

1 klimatproblemet

2 krånglet med stöd till alternativ energi (blir onödigt)

3 den ökande ekonomiska ojämlikheten

4 behovet att öka koldioxidskatterna (blir onödigt)

Men det är bråttom! Allt mer talar för att det enda säkra är att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Och den gränsen nås (IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report) med 50 % sannolikhet om vi mänskor fortsätter med nuvarande utsläpp i knappt 8 år!

Per Bergström, Klimatsvaret