Regionråd Mia Frisk, KD, klippte bandet och nye verksamhetschefen på onkologkliniken, Per Nordbrant, invigningstalade och hälsade alla välkomna när verksamheten i dag flyttade in i de nya lokalerna på Ryhov. 
Varje år får omkring 1 000 personer stålbehandling på onkologkliniken på Ryhov. 
En siffra som genom åren stadigt ökat, tack vare de nya lokalerna och den nya utrustningen ska inte vårdköerna öka, utan tvärtom kortas.
– Det betyder att vi kan ta emot fler patienter och de patienter vi tar emot kan vi behandla på ett ännu bättre sätt. Vi tryggar tillgång och tillgängligheten för strålbehandling i Jönköpings län för en lång tid, säger nye verksamhetschefen Per Nordbrant.
– Det känns jättebra, dels för att vi kan förbättra och utveckla cancervården och öka tillgängligheten för strålbehandlingar men också att det är bra för personalen med professionella och bra lokaler, säger Mia Frisk som säger att man kommer att kunna korta väntetiderna till strålbehandlingen, vilket i sin tur gör att hela behandlingsprocessen tar kortare tid.

Regionråd Mia Frisk och verksamhetschefen Per Nordbrant försöker styra den nya utrustningen. Foto: Peter Wilsson
Det var mycket folk som var på plats för att kolla in de nya lokalerna. Foto: Peter Wilsson
Regionråd Mia Frisk och verksamhetschefen Per Nordbrant Foto: Peter Wilsson
Det var mycket folk som var på plats för att kolla in de nya lokalerna. Foto: Peter Wilsson

"En mycket bra start"
Per Nordbrant är alltså ny på sin tjänst som verksamhetschef, bara elva dagar har han arbetat på tjänsten innan det att han fick vara med om att inviga de nya lokalerna.
– En mycket bra start, säger han.
Vad är det med tjänsten som tilltalar dig?
– Onkologi innehåller allt, från den här avancerade tekniken som vi ser här i dag till den avancerade målstyrd behandling med läkemedel. Vi har hela patientspektrat från mer eller mindre opåverkade som kommer och går från jobbet till väldigt svårt sjuka patienter som måste ligga inne. 

Hör vad Mia Frisk säger om de nya lokalerna.