Vinnarna av priset "skolbibliotek i världsklass" har tillkännagivits. Priset är instiftat av fackförbundet DIK och tilldelades till 32 skolor runt om landet. Kriterierna för priset innefattar skolbiblioteks satsningar på digital kompetens såsom elevers förståelse för källkritik och informationssökning. Priset syfte är att motivera arbete i skolan med kunskaper inom medier och informationssökning.

- Det känns jättefantastiskt, speciellt i och med att det är andra året och det känns kul att skolan fortsätter satsa på vår verksamheten, säger bibliotekarie Ulrika Boström om priset.

Andra året

För andra året fick skolan priset och Boström tror att en stor anledning till det är gymnasiets satsning på ett pedagogikcentrum. På centrumet kan elever få hjälp och stöd från både bibliotekarier och IT-tjänst. Sedan en tid tillbaka har biblioteket även fått en lektor som både bedriver forskning och undervisar på skolan som stöd för eleverna.

Annons

Lars Wernborg, gymnasiechef på skolan, menar att de tilldelats priset både för att de möter upp kriterierna bra men även för de utåtriktade arbetet.

Talar om källkritik

- En stor del ligger i den utåtriktade verksamheten som våra bibliotekarier gör. De besöker klasser och talar om källkritik och informationssökning och syns och hörs tillsammans med resten av pedagogikcentrumet.

Han fortsätter berätta att satsningen började efter att många i lärarkåren kände att det fanns ett starkt behov av en satsning på digitalisering som behövde fyllas.

- När vi började för några år sedan såg vi att det fanns ett behov. Och just det behovet har vi strävat efter att fylla och det tror jag ligger till stor grund för att vi fått det här priset, säger Wernborg.