Annons

Det var i maj förra året som en patient vårdades på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping på grund av långt framskriden spridd cancer. På avdelningen föll patienten och skadade höften, men på en första vanlig röntgenundersökning syntes inget benbrott.

Det är ovanligt att ett benbrott inte syns vid en sådan undersökning. På grund av brister av att det ändå kunde vara ett benbrott, brister i kontinuitet i läkarbemanningen på avdelningen och brister i utskrivningsprocessen skrevs patienten ut och åkte hem trots fortsatta smärtor.

Upptäckte benbrott

Smärtorna gjorde att han på nytt sökte vård, den här gången på akutmottagningen i Värnamo. Då gjordes en skiktröntgen och det upptäcktes då ett benbrott på lårbenshalsen. Patienten opererades, men avled kort därefter på grund av cancern.

Annons

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. De menar att slutsatserna varit rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därmed avslutas ärendet.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app