Annons

Bengt-Åke Berg (V) tycker att det är viktigt at få en bra balans i Jönköping när det gäller hus, parker, gatumark och öppen mark. Han menar att staden från början byggdes just så, för att få en bra balans med ljus och luft.

Men han ser ett orosmoment när det gäller förtätningen av stadskärnan som just nu håller på och ske.

– Marken tar slut, vilket leder till sämre lösningar. Man knölar in bebyggelse på ställen där det inte är lämpligt, säger Bengt-Åke Berg och tar upp Munksjöstaden och den så kallade ”Toarullen” som exempel.

Han förklarar att det är trångt där och en hög byggnad, vilket han menar är en konsekvens av att det anses mer attraktivt att ha utsikt över vattnet.

Sol på parkeringen

Han tar även Kålgårdsområdet som exempel där han menar att man inte har tänkt till ordentligt.

Annons

– Om man frågar folk var de vill bo så säger de att de vill ha utsikt över vattnet. Så då bygger man ett hus på Kålgården med utsikt över vattnet. Men sedan byggs det nya hus och så stänger man utsikten för de andra. Man sätter upp en parkbänk mot en vägg för att folk ska sätta sig på parkbänken. Men det är aldrig sol mot väggen. Solen hamnar på parkeringsplatsen. Då har man inte tänkt till, menar vänsterpartisten.

Han tycker att byggnationen i Jönköping successivt går mot denna utveckling.

– Det är inte bara jag utan även representanter från andra partier som har lyft det här problemet. Men vi får alltid svaret: ”Men det behövs ju bostäder” och det får alla vika sig för. Men jag tycker att det är viktigt att det blir rätt från början, annars förstör man staden!

”Måste tuffa till oss”

Bengt-Åke Berg tycker att kommunen inte får bli för passiv när det gäller stadsutvecklingen.

– Vi måste tuffa till oss och ställa högre krav på lösningar när det gäller markanvisningar. Jag vill att vi skriver dit hur vi vill ha det och se till att kommunen rådgör över marken. Sedan måste vi naturligtvis se till att följa upp detta och gärna underlätta för mindre byggare att bygga så att vi får en konkurrens, säger han.

Han gillar Miljöpartiets newtown-idé om att bygga en bit bort efter ett grönstråk för att sedan ha en ny förtätning.

– Det är lite som man gjort i förorterna i Stockholm. Där skapar man flera centrum med arbetsplatser och bostäder kring detta. Det är dock inte lika illa i Jönköping som det är i Stockholm.