Annons

Ärendet gäller en patient som var opererad för tarmcancer och behandlad med cellgifter. På grund av brister i rutiner och arbetssätt, och följsamhet till rutiner på kirurg- och onkologklinikerna i Region Jönköpings län, fördröjdes en kontroll för uppföljning av behandlingen med fem månader.

När uppföljningen väl blev av visade den omfattande spridning av tumörsjukdomen, och då kunde inte någon behandling med botande syfte ges.

Region Jönköpings län uppger i ett pressmeddelande att det inte kan uteslutas att chansen till botande behandling hade varit större om uppföljning hade skett enligt fastställt program.

Patienten är under fortsatt behandling för sin tumörsjukdom och ska, enligt Region Jönköpings län, efter omständigheterna må ganska väl.

Ärendet avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Annons

Om lex Maria:

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i ..

Om lex Maria:

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app