Annons

Anmälan gäller en patient som var i kontakt med flera vårdenheter under våren 2018 för besvär som senare visades bero på en hjärntumör.

På grund av att diagnosen ställdes med cirka sex månaders fördröjning har behandlingen också fördröjts. Patienten är under fortsatt behandling.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app