Annons

Från och med den 4 februari påverkas bibliotekens öppettider i Jönköpings kommun. Stadsbiblioteket i Jönköping minskar sina öppettider med åtta timmar i veckan.

– Stadsbibliotekets öppettider ändras på sås ätt att man i stället för att öppna klockan nio på morgonen kommer att öppna klockan tio på vardagar, alla dagar utom tisdagar då biblioteket ska öppna klockan 13. Vi har försökt dra ner öppettiderna så det ska drabba besökarna så lite som möjligt och för att vi ska kunna ha kvälls- och helgöppet, berättar Johan Gärskog, avdelningschef för kultur och bibliotek i Jönköping.

I Taberg kommer bibliotekets öppettider att minska med två timmar medan biblioteket i Norrahammar minskar de bemannade öppettiderna från 15 timmar till sex timmar i veckan.

– Samtidigt har vi meröppet där två timmar i veckan tack vare ett samarbete med fritidsverksamheten, berättar Johan Gärskog.

Annons

Ville inte varsla

Från och med 4 februari kommer de nya öppettiderna att börja att gälla. Det hela är ett delegationsbeslut som tjänstemännen har tagit som en del av effektiviseringskraven. Förutom att öppettiderna påverkas är det vissa tjänster som inte kommer att besättas.

– Vi har haft fyra utgångspunkter när vi tagit beslutet kring detta. Nummer ett har varit att få en budget i balans, nummer två att vi inte ville ha några varsel eller uppsägningar av personal, berättar Johan Gärskog.

En tredje del har varit att inte röra mediabudgeten. Nedskärningarna kommer alltså inte att påverka inköpen av media eller böcker.

Ett demokratiuppdrag

Vidare har det gjorts arbetsmiljöåtgärder, även om man inser att de minskade öppettiderna förstås kommer att ge konsekvenser.

Har ni mött några reaktioner sedan beslutet blev känt?

– Ingen är förstås glad över att det blir försämringar av servicen och tillgängligheten. Samtidigt känner vi att biblioteken aldrig har varit viktigare. Det är så tydligt att det finns ett demokratiuppdrag och det här innebär att det blir svårare att klara det uppdraget, säger Johan Gärskog.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app