Annons

Ulf Moberg har jobbat med bibliotek i 30 år och har varit bibliotekschef i Jönköping i sju år.
– De senaste 25 åren har utbudet på biblioteken blivit allt större, säger han.
Från att nästan enbart ha handlat om utlåning försöker biblioteken nu inta positionen som en mötesplats för invånarna. Till exempel är bokcirklar ett allt vanligare fenomen, både sådana som drivs av den egna personalen och privata initiativ där bokcirkelmedlemmarna lånar lokalerna.
Biblioteket erbjuder idag ett stort programutbud bland annat för den prioriterade gruppen barn och unga. Till och med ettåringar får komma med föräldrar till Biblioteket för samtal om passande barnböcker för åldern.

Dataspel och film
Under namnet ”Dataakuten” är medborgarna välkomna en gång i månaden för att få hjälp med e-lån och andra nättjänster på biblioteket. Den digitala utvecklingen märks även på annat håll - film, ljudböcker och dataspel lånas flitigt, inte minst av unga.
– Dataspel handlar ju i grunden om berättelser och därför är det viktigt att vi utökar det utbudet, säger Ulf Moberg.

Lånar färre böcker
Utlåningen av böcker minskar i alla åldersgrupper.
– Förklaringen är internet, folk använder datorn och mobiltelefonen istället för att söka information här, säger Ulf Moberg.
Utlåningen till barnen står sig desto bättre vad gäller volymer, men en bakomliggande faktor är att föräldrar och skolor ofta är med och lånar åt barnen. Sett till böcker som barnen lånar själva har även detta minskat, något som märks bland tonåringar där biblioteket har ett rejält tapp.
– Att unga läser böcker tror jag påverkar hur de kan ta in en större sammanhängande text och vi har kommande satsningar på det området.

Ljus framtid
Trots det stora lästappet tror Ulf Moberg på bibliotekens framtid.
– Framförallt då politikerna här vågar satsa på biblioteken.
Ett nytt bibliotek ska öppnas i Bankeryd efter årsskiftet och Stadsbiblioteket ska få sig ett ansiktslyft. Lokalerna har inte ändrats på 50 år men nu har 10 miljoner avsatts till en omfattande renovering. Det handlar om större ytor för möten och platser för interaktion, såsom en verkstad.
– Om satsningarna på biblioteken håller i sig även denna mandatperiod så går vi spännande framtid till mötes, säger Ulf Moberg.