KFUM Jönköpings projekt vänder sig i första hand till de som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden på Centria på Rosenlund och Tokeryds herrgård samt till de som bor i verkets lägenheter i centrala Jönköping. Verksamheten samlar i huvudsak afghaner, syrier, eritreaner och iranier.

Projektet har pågått i mer än sex terminer och samlar varje vecka 40-60 asylsökande och nyanlända till språkcafé och andra aktiviteter. Ett 60-tal volontärer är involverade i projektet.

– Jag tycker att det har fungerat fantastiskt bra. Mycket beror på att hälften av volontärerna är människor som kommer utifrån. Det är en brokig grupp och det gör att det blir mångfald, säger Ola Friberg, en av de ansvariga för projektet.

"Fotfäste i samhället"

KFUM har ansökt om 37 000 kronor i bidrag från Jönköpings kommun för höstens aktiviteter. Under hösten planerar föreningen att ha månadsvisa samlingar av social karaktär som går under samlingsbegreppet ”lärande och roande”. Bland aktiviteterna finns att gå på allsvensk fotboll, en konsert på Kulturhuset Spira samt en internationell julfest.

Annons

– Vi försöker få med dem i olika sammanhang och hjälpa till. Vi jobbar inte för att knyta dem till oss utan för att de ska få fotfäste överallt i samhället, säger Ola Friberg.

Om KFUM beviljas pengar från Jönköpings kommun ska de användas till uppkomna kostnader som bussar, mat och personal som tas in för olika ändamål.