Annons


Det är försäkringsbolaget Moderna Försäkringar som i början på november lanserade Moderna Smart, landets första bilförsäkring där man betalar premie efter hur man kör.
Det går till så att man laddar ner en app till mobiltelefonen och ansluter sin bil till den. När man aktiverar appen använder den mobilens GPS-teknik och gyroinformation till att känna av hur du kör. Den registrerar hastighet, inbromsningar, acceleration och svängningar samt den totala körsträckan.

Samlar in information
– All den informationen vägs ihop i en rabattscore som kan ge dig upp till 15 procent rabatt på försäkringspremien, säger Torbjörn Annerfors, ansvarig för Moderna Smart.
Men den känner väl inte av ifall jag kör mot rött, inte stannar vid stopptecken eller gör farliga omkörningar?
– Nej, det kommer inte med, men vi tror ändå att vi mäter ett beteende och man blir medveten om detta. Vår stora tanke är att man gör det här frivilligt och det ska vara ett roligt och innovativt sätt att uppmuntra till att köra ansvarsfullt och säkert, säger Torbjörn Annerfors.
Han berättar att han själv använder appen och att han bli påverkad efter en tur, när appen kanske talar om att du har kört bra, men kan ännu bättre.

Får sin dom
Man kan välja att enbart ladda ner och använda appen gratis för sin egen del eller att också lösa en försäkring och ansluta sig till Moderna Smart - vilket alltså är helt frivilligt. Om man gör det har man tio procent rabatt på premien under den inledande mätperioden, som är ett halvår. Under den tiden ska man ha appen påslagen under minst 50 mils körning, för att en rabatt för nästkommande period ska kunna beräknas.
Där efter får man sin dom, som kan variera mellan 0 och 15 procent rabatt. Man kan aldrig få en höjd premie.
– Som sämst får man noll i rabatt, det ska bara finnas en uppsida för kunden.
Sedan följer en period på ett år, där man ska mäta under minst 50 mil per halvår, vilket påverkar nästa premie.

Finns i andra länder
Enligt Moderna Försäkringar är tekniken med individuellt prissatta bilförsäkringar vanligt i Italien, England och USA. Frågan är vilket genomslag den får i Sverige. Tanken är att premiera ansvarsfulla bilförare.
– Vi kan se att många har varit inne och laddat ner appen redan, säger Torbjörn Annerfors.
Den här möjligheten finns i dagsläget enbart för privatpersoner och personbilar.