Annons

Patienten hade kommit in för vård på grund av en infektion i kotkropparna. I ett tidigt skede av sjukdomen där objektiva tecken talade för att sjukdomen var väl och tillräckligt behandlad, försämrades patientens tillstånd på ett oväntat sätt som var svår för ansvariga läkare att uppfatta.

Nu konstateras det att detta kan ha lett till att ryggmärgen hann bli påverkad, men förlamning i benen som följd, innan ryggmärgen undersöktes med magnetkamera.

Fortfarande förlamad

Även om patienten efter undersökningen opererades snabbt är hen fortfarande förlamad i benen.

Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria. Händelsen har utretts, det har vidtagits åtgärder och ärendet lämnas vidare för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app