Annons

Som Jnytt tidigare har berättat har det lyfts fram flera risker med att bygga bostäder i området Ekeberg/A6 i Jönköping.

– Det blir dyrt, svårt och det finns risker om det kommer skyfall, har Martin Gustafsson, översiktsplanerare på stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun, tidigare sagt till Jnytt.

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde presenterades rapporten som beskriver problematiken med att bygga på Ekeberg och A6-området. Rekommendationen till politikerna från tjänstemännen är att det inte byggs alls i området.

Diskuteras internt

Kommunalråd Mona Forsberg (S) har varit drivande i frågan om bostadsbyggande i området och hon säger att hon har den största respekten för rapporten och de konsekvenser som lyfts fram.

Annons

– Det som lyfts fram i rapporten är bland annat risken för översvämningar mot A6-området i samband med 100-årsregn. Det är något man varit orolig för, men vilket beslut vi tar i frågan är något som vi slutligen får ta ställning till. Nu ska vi först diskutera frågan internt inom alla partigrupperna, berättar Mona Forsberg.

Vill bredda vägen

Hon förklarar att det finns ett område längre bort där det skulle kunna gå att bygg, men där är det åkermark. Samtidigt måste även hänsyn tas till annat vid bygge, exempelvis kollektivtrafik och övrig service.

– Det finns ett område under kraftledningarna där man skulle kunna bygga och som också ingår i det här området som man har tittat på. Från början var det bara A6-området och Ekeberg, men det här med att bygga där kraftledningarna är har man ju också pratat om ett tag. Där handlar det också om att lösa trafiken med gatan utanför. Trafikverket vill bredda vägen så här får vi också diskutera saken partivis hur vi ska gå vidare, säger Mona Forsberg.

Ännu har inget beslut tagits politiskt, men det är ett beslut som ska tas någon gång kring i mars-april.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app