Annons

Med anledning av de dystra tongångarna och rapporter om att Jönköping ligger långt efter andra jämförbara kommuner gällande bostadsbyggandet kommer här rykande färska siffror som påvisar att vi bygger mycket bostäder Jönköpings Kommun!

Annons

Våra förvaltningar har anställt och håller på att anställa personer med de kompetenser som behövs för att hålla denna höga byggtakt. Det är kompetenser som det är brist på men det känns hoppfullt att vi nu har fått upp farten.

Kvartal 1-3 2016 pågick det byggnation av 1057 lägenheter (bostäder).

Bostäderna byggs i flera kommundelar förutom Jönköping, Kaxholmen, Gränna, Huskvarna och Barnarp för att nämna några.

Dessutom pågår det byggnation av 182 studentlägenheter med tillfälliga bygglov. De är inte inräknade i ovan nämnda antal.

Sammantaget: en gemensam politisk vilja, duktiga medarbetare och pålitliga byggherrar gör att det ser betydligt ljusare än vad som har framkommit i veckan via olika kanaler!

Carin Berggren Kommunalråd (M)