Planen är att de 100-120 hyreslägenheterna ska byggas i ett flerbostadshus på fyra-sex våningar vid Åsabadet i Taberg. Det finns även tankar på en förskola och ett trygghetsboende i anslutning till bostäderna.

– Det är ett större område som vi vill exploatera och därför räknar vi med att det tar lite längre tid innan det kan börja byggas där. Men vi hoppas få fram en entreprenör under 2018, berättar Reine Johansson.

Räknar med synpunkter

Han berättar att de har kommit en bra bit på vägen med detaljplanen för området, men han räknar med att folk kan ha synpunkter på bygget. Därmed skulle arbetet kunna dra ut lite extra på tiden.

– Här gäller det att ha tillförsikt och exploatera med eftertanke. En förskola finns med i beräkningen också, men där handlar kommunen själv upp. Det står lite utanför vårt område. Vi ägnar oss bara åt bostäderna, förklarar Reine Johansson.

Annons

Vite inte aktuellt

Det har tidigare räknats på att det skulle kunna bli 150 hyreslägenheter vid Åsabadet, men NKBo:s vd tror att 100-120 bostäder verkar mer realistiskt.

Markanvisningen som NKBo tidigare fått av kommunen går ut vid årsskiftet, men efter samtal med kommunen vill NKBo nu ha en förlängning till 30 september 2018. Tekniska kontoret bedömer att något vite inte är aktuellt då exploatören drivit projektet framåt och förseningen inte kan kopplas till exploatören.

En större bostadsinvestering planeras vid Åsasjön i Taberg, men NKBo behöver mer tid på sig innan ett marköverlåtelseavtal kan skrivas.
Foto: NKBo

NKBo vill bygga 100-120 nya bostäder vid Åsasjön i Taberg. Tanken är att det ska bli hyresrätter. Så här kan området komma att se ut enligt ett skissförslag.
Foto: NKBo

Så här ser vyn ut i söder där de nya bostäderna planeras att byggas.
Foto: Jönköpings kommun

Det är här i Taberg som de nya bostäderna planeras.
Foto: Jönköpings kommun