Det gör att medelpriset för en bostadsrätt idag ligger på drygt 1,6 miljoner kronor i Jönköpings kommun.
Prisökningen är ungefär densamma i Jönköpings län. Men här är medelpriset ”bara” drygt 1,3 miljoner.

Stora skillnader
- I Jönköping är det fortsatt mycket bra drag på bostadsmarknaden och vi kan se väldigt stora prisökningar både på villor och bostadsrätter. Den här ökningstakten kommer rimligen inte att fortsätta över tid, så på sikt tror jag att vi kommer att se en viss utplåning, säger Jan Windolf, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping.

Högt medelpris
När det gäller priserna på villor så ligger ökningen på fem procent i kommunen, och 15 totalt för hela året. Det gör att medelpriset ligger på drygt 3 miljoner kronor.
Även här skiljer det mycket i jämförelse med hela länet där medelpriset är på 1,8 miljoner.