Annons

Tanken är att de nya bostäder i centrala Bankeryd ska bidra till en attraktiv och tydligare centrumplats i Bankeryd.

– Det är Bankerydshem som planerar två olika bostadsprojekt nära centrum i Bankeryd. Det blir 40 lägenheter totalt i de olika projekten och eftersom det är Bankerydshem som står bakom det blir det hyresrätter, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

I samband med bostadsbygget kommer det befintliga torget att påverkas och därför bedöms det behövas göras åtgärder. Torget bedöms behöva omformas. Torgytan kommer att minskas i norr för att ge plats för en ny byggnad. Samtidigt är det tänkt att bli en utökning av torget i söder med de fyra befintliga parkeringsplatser närmast torg- och parkytan.

Ge plats för café

Ett av de planerade husen är på fyra våningar och omfattar 14-18 lägenheter. Bygget innebär att grönytan på innergården minskas, men då huset planeras nära gatan finns förhoppningar om att kunna bevara så mycket av innergården som möjligt.

Annons

Det andra huset som byggs är på fem våningar, med en sjätte våning indragen. Även om huset är på sex våningar ska det uppfattas som fem våningar från gatan. Målet är att fyra våningar blir bostadsplan och att bottenvåningen används till verksamheter, exempelvis café. Den sjätte våningen blir förråd och tekniska utrymmen.

Blir parkeringsgarage

Genom att placera detta hus närmare Sjöåkravägen än den befintliga byggnaden anses det bidra till utvecklingspotential längs Sjöåkravägen. Det skapar då möjligheter för Sjöåkravägen att i framtiden utvecklas till en riktig stadsgata i Bankeryd.

Det planeras för ett parkeringsgarage under marken, där det blir plats för 32 fordon. Parkering till Handelsbanken på fastigheten har skett på kommunal mark och planen är att överlåta detta för att på så sätt kunna omvandla ytan till åtta parkeringsplatser.

Sex nya parkeringsplatser planeras att göras längs Bankgatan. Övriga boende, som inte får plats här men som vill få plats med bilen, hänvisas till grannfastigheten där det i dag finns lediga parkeringsplatser.

Detaljplanen väntas vinna laga kraft i december nästa år.