Det finns sedan tidigare bostäder i området och nu planerar NKBo att dra igång den andra etappen av bostadsbygge vid Malmgatan/Smedjegatan i centrala Taberg. Tanken är att det ska bli två punkthus på fem våningar med 13 lägenheter på två-fyra rum och kök. Planen är att det ska bli hyresrätter.

Lägenheterna kommer att få gemensamma utrymmen i form av cykel- och barnvagnsförråd och lägenhetsförråd, i markplan. Byggnaden får ett brandsäkert trapphus med hiss och två-tre våningar per våningsplan. Lägenheterna på översta våningen får balkong eller takterrass.

Gångväg kan göras

Bygget väntas bara ge en marginell trafikökning på Smedjegatan och stadsbyggnadskontoret bedöms att gatan ska klara av detta. Man bedömer även att det kan göras en gångväg mellan det nya huset och korsningen Malmgatan/Smedjegatan, vilket skulle öka tillgängligheten till Malmgatan.

Annons

Stadsbyggnadskontoret är positiva till att det byggs fler hyresrätter då det är brist på detta i Taberg. Detta tros kunna skapa en högre integration och möjliggöra flyttkedjor då villaägare i Taberg kan bo kvar i området när de sålt villan. Att det byggs nära centrum tros också kunna ge underlag för en utökad service.

Kan ta bort bilberoendet

”Utan bebyggelseförtätning kommer det inte bära sig med en utökad service eller turtäthet för kollektivtrafiken och medborgarna kommer fortsättningsvis vara beroende av bil för vardagliga resor”, skriver tjänstemännen i ett utlåtande till politikerna.

– Vi satsar på bostäder överallt. Förutom Taberg har vi gjort bostadssatsningar i Bankeryd, Kaxholmen och Bottnaryd. Det projekt vi kommit längst med är nog i Ölmstad där detaljplanen är klar för 16-18 lägenheter i två byggnader och vi har fått markanvisning. 1 december hade vi inflyttning i tre bostäder på Visingsö, säger Reine Johansson, vd för flera kommunala bostadsbolag, bland annat NKBo.

Så här kommer de nya husen att se ut.
Foto: NKBo