Annons

Jag erinrar mig en annan ”konststrid” som utspelade sig år 1935. Aktörer var Stadsfullmäktige (SF) och Gudmundsgillet (Gillet). Ämnet var användandet av Bernard Hays donationsfond, som skulle användas till ”sådana stadens nytta eller försköning, som gåvan förutan möjligen icke ifrågakommit”.
SF tyckte att man kunde använda pengarna ur fonden till att lägga igen den kloak som ursprungligen varit Junebäcken. Gillet höll förvisso med om att det var till stadens förskönande, men det var en helt naturlig åtgärd som rimligen borde betalas med skattemedel.

Annons

Röstade om pengarna
Nåväl ärendet kom upp i fullmäktige den 19 september 1935 och då föreslogs att hela ränteutdelningen från fonden, 112 000 kronor skulle användas till kulverteringen. Omröstning och 25 av 42 ledamöter röstade för att kulvertera med fondens pengar. Nu är det så att i dessa sammanhang kan en tredjedel av ledamöterna begära bordläggning. Sagt och gjort och ärendet bordlades.

Varför inte köra runt monumentet?
Gillet drog i trådar och argumenterade och försökte påverka de olika partigrupperna. Den 8 oktober 1935 kom ett nytt förslag och nu skulle 40 000 kronor av pengarna gå till ”anordnandet av ett minnesmärke i närheten av Junegatans anslutning till Västra Storgatan till erinran om platsen historiska betydelse.” Då godkändes förslaget.
En pristävling utlystes och det blev det monument som numera flyttas runt lite hit och dit i det virrvarr av gator och vägar som benämnas Talavidrondellen. Ett förslag från mig att sätta monumentet på hjul för att underlätta framtida förflyttningar har inte beaktats. Men det blev en annan konsekvens av sagda pristävling och se, nu är vi tillbaka i Rådhusparken.

”Kvar blir nu stubben, dock ej finansierad via nubben”

Brännvinsfonden har sinat
Professor Stig Blomberg hade lämnat in ett förslag med förankring i Viktor Rydbergs diktning, nämligen Vapensmeden. Harpolekaren Svante och hans son Gunnar finns på statyn som vi kallar Harpolekaren. Det var Svante som spelade i en båt på Vättern en sommarkväll och Margit sjöng, Gläns över sjö och strand. Detta har blivit en av de mest kända julpsalmerna.
”Av denna korta redogörelse för ett historiskt monuments tillkomst i Jönköping i medio av 1900-talet kan man förstå, med vilka svårigheter och motstånd de kulturella haft att kämpa i denna stad för att i någon mån få gehör för sina önskningar!”, citat från 1935.
Byt ut medio 1900-talet till 2015 och det stämmer förvisso än.  ”Kvar blir nu stubben, dock ej finansierad via nubben”. Det är nämligen så att det mesta i Rådhusparken är finansierat via Brännsvinsfonden, som tyvärr numera är tömd till sista droppen.