Elna Hedberg beskriver hur familjen Bauer kom till Gränna för att besöka familjen Hedberg timmarna innan de skulle börja sin avresa mot Stockholm. Efter en lyckad middag och trevligt umgänge åkte John, Esther och sonen Bengt med färjan Per Brahe som tyvärr förliste natten mot den 20 november 1918. Elna skriver i brevet hur hon dagen därpå får höra om den förskräckliga händelsen.

Känd information

Brevet innehåller i stora drag redan tidigare känd information då Elna fick skriva flera brev till anhöriga som undrade över Bauers sista timmar i livet. Just detta originalbrev är adresserat till Emmy Nyberg som var väninna med Elna. Det skänktes till Jönköpings läns museum av en släkting till Emmy Nyberg.

Annons

Museets Bauer-samling är förmodligen den största då den innehåller målningar, fotografier, brev, teckningar, annonser och många andra föremål. Nu utökas den med ett unikt originalbrev.

Originalbrev

Henrik Johansson, verksamhetsutvecklare Arkiv vid Jönköpings läns museum säger:

- 
Än idag växer vår Bauersamling. Det är glädjande att ha fått ett tillskott i form av ett originalbrev. Under hösten har vi dessutom fått två teckningar och två skisser från en annan privatperson.

Från och med tisdag den 9 februari visar museet brevet i anslutning till utställningen om konstnären John Bauer.