Annons

Under 2018 renoverades Röttlebron på E4 utanför Gränna i norrgående riktning.

Arbetet medförde stundtals långa köer förbi platsen då endast ett körfält i vardera riktning var öppet med begränsad hastighet.

Den 23 april drar arbetet i södergående riktning i gång. Arbetet förväntas hålla på till september.

Och precis som när den norra delen renoverades kommer den del av bron som renoveras att stängas av. Trafiken leds i stället över den del av bron som redan renoverats.

– En totalt avstängd bro är den bästa arbetsmiljön för de som jobbar på platsen. Förra året var trafiksäkerheten och trafikflödet helt okej även om det bildades köer under vissa veckodagar. Men det får man nästan räkna med när det bara är ett körfält öppet i vardera riktning, säger Magnus Holm, projektledare på Trafikverket.

Annons

– Vi har valt den här metoden för att den är trygg på platsen. Man vill inte ha några fallolyckor på grund av störande trafik eller något sådant. Vi är nöjda med den här lösningen och hoppas att trafikanterna kan visa hänsyn.

Samtidigt har Trafikverket dragit vissa lärdomar från arbetet förra året och gjort vissa åtgärder inför den andra etappen av renoveringen, vilket kan hjälpa till att reducera risken för köer.

– Vi har bland annat förlängt sträckan med nedsatt hastighet och skapat mindre chikaner för att minska häftig inbromsning. Då kan vi hålla ett jämnt flöde genom hela arbetsplatsen hela tiden, säger Holm.

För bilisterna som kör förbi platsen ger Holm också ett handfast tips för att minska köbildningen på platsen.

– Håll hastigheten som är skyltad (70 kilometer i timmen). Kör inte för sakta utan försök att hålla så nära 70 som möjligt, säger Holm.

Även om renoveringen av Röttlebron kan skapa köer och förlänga restiden för trafikanterna så är det en åtgärd som måste göras för att förlänga brons livslängd.

– Nu passar vi på att göra det mesta på en gång när vi ändå är där och då kommer det att dröja många år innan vi behöver komma dit igen, säger Holm.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app