Bror talade om sin bok, som handlar om en global facklig kamp till stöd för arbetarna på Coca-Colas anläggning i Guatemala. Titeln syftar på alla de mord som skedde på fackliga företrädare på bryggeriet - Coca Cola blev då ett annat ord för mord. Detta gjorde att livsmedelsarbetare på flera håll ivärlden vägrade att befatta sig med företagets produkter, resultatet blev att företaget tog tag i problemet och garanterade fackliga rättigheter på alla deras anläggningar.
Detta är ett bevis för vad facklig global solidaritet kan leda till. Med utgångspunkt i detta talade Bror om problemet med den ekonomiska världsordningen som gör att de rikare blir rikare och rikare, medans de fattiga blir fattigare. Brors tes är att demokratin måste göras global, i en tid då kapitalet är globalt. I detta sammanhang har fackföreningsrörelsen samma nyckelroll som den hade då demokratin skulle byggas i Sverige. Samtalet efteråt handlade mycket om hur folkrörelser världen över ska kunna samverka för att utveckla ett alternativ till den kapitalistiska globaliseringen. Nästa föreläsare i serien är Lars Henriksson som kommer den första februari och talar om facket och miljörörelsen, då har redan studiecirkeln på samma tema börjat.