Annons

Kvinnan anhölls i början av augusti och häktades tre dagar senare. Hon var på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till grov misshandel, men häktningen hävdes och kvinnan släpptes på fri fot i början av september.

Annons

Under hela tiden som kvinnan satt häktad hade hon restriktioner, något som var grundat på kollusionsfara. Det innebär det bedöms finnas risk för att en misstänkt genom att undanröja bevis eller på annat sätt förstör sakens utredning.

Lade ner åtalet

Åklagaren lade ner åtalet efter en dags huvudförhandling i Jönköpings tingsrätt, och kvinnan frikändes senare av rätten.

Kvinnan har nu ansökt om sammanlagt 30 937 kronor i ersättning för lidande och för förlorad arbetsinkomst under tiden hon var frihetsberövad. Ansökan är inlämnad till JK, som nu får ta beslut i ärendet.