Annons

Butiksverksamheterna utmed Klostergatan och intilliggande gator har precis börjat hämta sig efter alla gatuarbeten med vatten & avloppsinveteringar. Med facit i hand gjordes en del ingrepp med tillhörande störningar två gånger. Exempelvis Torparondellen, där stadsbyggnadskontoret (ytterst ansvarig politiker är centerpartisen Ander Samuelsson) gjort om rondellen, helt beroende på dålig planering från deras sida.

Nu ska Klostergatan göras om så att genomfartstrafik blir förbjudet. Via den enkätsundersökning som vi Kommundemokrater har utfört kan vi konstatera att hela 87,5% av företagen anser att den planerade omvandlingen till förmån för buss-, gång- och cykeltrafik kommer att drastiskt försämra deras verksamheter vad det gäller försäljning och antal besökande kunder. Samtidigt visar vår undersökning att ingen, dvs 100% av verksamheterna inte fått någon som helst information om de planerade åtgärderna från Jönköpings Kommun.

Annons

Redan innan de kommande arbetena med Klostergatan har inte mindre än 13 verksamheter längst med gatan lagt ner på grund av dålig lönsamhet.

Kommunen har hitintills inte på något sätt försökt bidra med en ökad attraktionskraft för de drabbade butikerna. Istället anser vi att Kommunen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt skulle kunna arrangerar en ”återinvigning” av Klostergatan med tillhörande inslag av festligheter för att på så sätt uppmärksamma utbudet utmed Klostergatan och framhålla alla dessa viktiga verksamheter. Både för butikerna själva som för alla våra invånare. Det kan inte vara meningen att priset för att komma fram med dessa jättestråk för kollektivtrafiken ska bli synonymt med en helt fri sträckning med avsaknad av utbud utmed hela Klostergatan med tillhörande sidogator.

Dagens tänkta lösningar är rätt snabbt gårdagens sätt att se på hur vi ska transportera oss. Slopa dessa jättestråk med stora otympliga bussar. Utred istället möjligheterna att satsa på mindre fordon som är självkörande. Detta är redan en verklighet i Stockholmsområdet. Försök har pågått sedan en tid och är nu redo att sättas i drift på riktigt.

Allt för många kommundelar i Jönköping saknar närservice och där kämpar många för att få till den servicen som idag finns på Söder. Det existeranade utbudet av service som kommunen är på väg att ta död på.

Rädda butikerna på Klostergatan och låt Söder leva och utvecklas.

Kommundemokraterna

Anders Jörgensson

Ola Helt