Annons

Anmälan gäller en patient som opererats och behandlats för cancer. Vid ett planerat återbesök fann vården tecken på återfall i cancersjukdomen och undersökningar genomfördes enligt rutin.

Vid den här tidpunkten mådde patienten bra och ett uppföljande besök planerades därför in först två månader senare. Men kallelsen uteblev.

Hade spridit sig

När patienten senare sökte vård på eget bevåg konstaterades ytterligare spridning av tumören.

Uppföljning och behandling blev fördröjd på grund av den missade kallelsen från mottagningen. Om behandling satts in tidigare skulle sjukdomsförloppet, enligt Region Jönköpings län, sannolikt blivit annorlunda.

Har utretts

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Annons

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. De tycker att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därmed avslutas ärendet.

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app