Lördag 19 december är det dags för den första upplagan av Football for all global cup. Denna cup är ett gemensamt initiativ mellan Husqvarna FF, Pingstkyrkan i Huskvarna och Frälsningsarmén i Jönköping. Den organisation som dessa tre aktörer är anslutna till heter Football for all global, som via fotbollen vill hjälpa ungdomar som har det tufft att få en trygg vardag.
– Det är med stolthet som vi presenterar detta unika samarbete. Vi hoppas att vi har påbörjat ett samarbete som ska bli ännu bredare, säger Issa Iskander, sportchef och styrelseledamot i HFF.
– Det här är ett unikt samarbete som vi tror kommer betyda väldigt mycket, säger Johan Ljung, idrottspastor i Pingstkyrkan i Huskvarna.

”Samverka tillsammans”
– Föreningens syfte med detta är att samverka tillsammans. Vi som förening är beredda att ta ett stort ansvar och vi är nöjda med att vi kan driva detta tillsammans. Kommun och näringsliv vill vara med och bidra, så vi känner att vi har fått ett väldigt positivt mottagande i detta projekt, säger Iskander. 
Själva cupen inleds klockan tio och sju timmar senare väntas alla matcher vara färdigspelade. Arrangörerna räknar med 200 spelare, mestadels från HVB-hemmen i Jönköping med omnejd, men även från FFA Global Stockholm och HFF.
Spelarna kommer att delas in i lag på plats för att de ska få möjlighet att lära känna ungdomar från andra hem men även svenska spelare från HFF.
– Vi ska spela fotboll och ha trevligt i många timmar. Ännu så länge är det bara killar som har anmält sig, men vi utesluter inte tjejer, säger Iskander.

Avslutas med fest
Efteråt äter man gemensam middag och dagen avslutas med fest i Pingstkyrkan i Huskvarna. Runt omkring cupen kommer cirka 80 volontärer och personal från HVB-hemmen att hjälpas åt.
Inom HFF är förhoppningen att cupen ska bli startskottet för en träningsgrupp med ensamkommande flyktingbarn.
– Det finns inget vinstintresse i en sådan satsning. Allt eventuellt överskott går tillbaka och investeras i verksamheten. Därför hoppas vi att kommunen och näringslivet ställer upp, säger Issa Iskander.
– Vi har märkt att nyanlända eller personer med utländsk bakgrund inte kommer in i föreningslivet som man önskar. Vår roll blir mycket av den sociala biten, att vi får in fler ungdomar i föreningen. Vi vill samla in nyanlända som inte känner någon tillhörighet i verksamheten, skapa fler mötesplatser och integrera dem, säger Bahman Pourjanaki, projektledare för integrationsprojektet Huskvarna söder.

JnyttTV. Issa Iskander och Johan Ljung berättar om satsningen:

HFF