Politikerna i Jönköpings kommun har länge jobbat för att få invånarna att cykla till jobbet i stället för att ta bilen, och nu görs ytterligare en satsning. Ett cykelprogram för kommunen ska bidra till att nå upp till kommunens miljömål och förbättra folkhälsan.

Kommunens cykelprogram

Cykelprogrammet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och hjälpa till att..

Kommunens cykelprogram

Cykelprogrammet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och hjälpa till att skapa en samsyn om cykelfrågor inom kommunen.

Cykelprogrammet tar ett samlat grepp för hur Jönköpings kommun ska arbeta med cykelfrågor från 2017 med riktning mot 2022.

Cykelprogrammet vänder sig till tjänstemän på Jönköpings kommun liksom till konsulter och byggherrar i Jönköpings kommun.

Stadsbyggnadsnämnden har ställt sig bakom cykelprogrammet, som nu ska vidare för synpunkter hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Annons

– Det är ett idé- och ambitionsprogram om hur vi ska utveckla cyklandet i kommunen. Vi satsar 17 miljoner kronor per år på att bygga nya cykelvägar och det är en tredubbling jämfört med hur det varit tidigare, berättar Anders Samuelsson.

Han märker ett ökat intresse för att cykla. I kommunens projekt om att erbjuda kommunanställda förmånscyklar har responsen varit stor. 17 procent av de anställda har sagt ja till en förmånscykel, vilket anses vara en hög siffra.

– På sikt är det viktigt att fler cyklar. Jönköping är en av de kommuner som är mest framåt i landet på cykelsidan. Vi har en hög försäljning av elcyklar, vilket gör att vårt handikapp med alla backar i kommunen delvis kan tas bort, säger Anders Samuelsson.

Han menar att det är viktigt att få fler att cykla till jobbet ur flera aspekter. Dels handlar det om att minska biltrafiken. Dessutom får den som cyklar gratis motion.

Senaste nytt i mobilen - ladda ner Jnytts app