Annons

Castellum projekterar, utför och bekostar utbyggnaden av kontorsbyggnaden och samtliga anläggningar inom kvartersmarken och de kommer också att flytta befintlig dagvattenledning som ligger inom kvartersmarken.

I området som ska bli park och som Castellum överlåter till kommunen finns tolv parkeringsplatser som försvinner för Castellum. Som kompensation för detta kommer ett arrendeavtal på 20 år mellan Castellum och kommunen att tecknas för att säkerställa att Castellum kan utnyttja motsvarande antal parkeringar för sina hyresgäster på fastigheten som nu bebyggs.

Byggnationen planeras påbörjas vintern 2019 och enligt avtalet är tiden för Castellum att byggarbetet ska vara påbörjat senast 31 december i år.

Läs även:

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app