Annons

I augusti i år passerade Jönköpings kommun 140 00 invånare. På sex år har kommunen alltså fått 10 000 nya boende. Detta är den snabbaste ökningstakten i Jönköpings kommuns historia.

– Det är positivt att vi växer och glädjande att människor söker sig till Jönköpings kommun. Ett kvitto på att vi har en god arbetsmarknad med ett diversifierat näringsliv, en hög kvalitet i skola och omsorg, bra utbud och brett föreningsliv. Det innebär samtidigt ett intensivt arbete för att kunna erbjuda bra möjligheter till bostäder och en fungerande infrastruktur. Arbetet måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt där vi planerar samhället så att vi kan minska utsläpp och dåliga miljöer och vårda viktiga resurser, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Annons

2025 beräknas Jönköpings kommun vara uppe i 150 000 invånare. Jönköpings starka näringsliv i kombination med en expansiv högskola och Jönköpings roll som regioncentrum är förklaringar till befolkningsutvecklingen.

– Nu börjar också arbetet med en utbyggnadsstrategi eftersom det är viktigt med framförhållning då vi tror att Jönköpings kommun kommer att fortsätta och växa, säger Ann-Marie Nilsson.

Sofia Lönander