Ännu ligger planerna på Skeppsbroskolan i planeringsstadiet. Planen är att det ska bli en förskola och två skolor, en från förskoleklass till och med årskurs sex och en högstadieskola. Planerna på den nya Skeppsbroskolan diskuterades så sent som på barn- och utbildningsnämndens sammanträde under tisdagen.

– Skeppsbroskolan finns med i vår investeringsbudget och plan för 2018-2022, berättar AnneMarie Grennhag (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Då det finns planer på exploatering av de södra delarna av Munksjön, området vid Skeppsbron, så var utbildningsförvaltningen tidiga med att framhålla att det också måste ges möjlighet att etablera en förskola och skola i området. En tomtyta finns också med i förslaget till ramprogram.

Stor skola planeras

Annons

– Det är tänkt att det ska bli en skola för 525 elever i tre paralleller, alltså tre stycken ettor, tre tvåor och så vidare. Vi behöver också bygga en förskola bestående av åtta avdelningar och som kan ge 120 förskoleplatser vid östra Skeppsbron, berättar AnneMarie Grennhag och förklarar att planerna finns med i den första etappen som byggs.

Ett gemensamt tillagningskök som försörjer bägge verksamheterna ska också etableras och det pekas också på ett behov av en fullstor sporthall.

För att kunna klara det uppskattade behovet av förskoleplatser anses det även behövas en förskola på sex avdelningar, motsvarande 90 barn, som planeras etableras i den västra etappen på Skeppsbron. Det finns en tomt avsatt även för detta och på plats ska det också finnas ett tillagningskök.

Vill ha en högstadieskola

I planerna har kommunen även tagit hänsyn till objekt där någon annan än kommunen är med och investerar. Inom bostadsexploateringen av södra delen av Munksjö AB:s fabriksområde planeras en förskola med sex avdelningar plus ett tillagningskök. Den förskolan kommer att inrymmas i förhyrda lokaler, och därmed är det inget objekt som politikerna tar upp i sin investeringsbudet.

Längre fram i tiden, någon gång 2025-2030, hoppas politikerna även på att det ska byggas en högstadieskola på andra sidan Munksjön.

– Tillbyggnaden, en skola för årskurs sju till nio, är tänkt att byggas vid Ica Maxi-hållet vid Munksjön. Det blir en del av det sista projektet runt sjön, så det är inte aktuellt än och tidsplanen kan förstås ändras, säger AnneMarie Grennhag.