Annons

Habo kommun har gjort flertalet dåliga husköp och byggnationer. Man byggde ett HVB hem på Ringvägen för 13 miljoner som användes till ändamålet i bara två år. Nu säger man att det är tillgängligt för studenter men verkligheten är att enbart ensamkommande studenter som bor där. Man köpte även fastigheten Västersol som nu är såld med förlust. När man köpte en fastighet på Malmgatan till klart överpris. Det mest hårresande är att nu även Habo bostäder köpt fd Moderata kommunalrådet Thomas Wertèns hus till det ofattbara priset av 7,8 miljoner. Man planerar säkerligen att riva detta fina hus till en rivningskostnad på säkerligen 1 miljon. Habo bostäder är ett missköt bolag som inte avsätter 1 kr till sina investeringar. Utan Habos skattebetalare går i borgen för deras dåliga köp och investeringar. Varför betala ett sådant överpris? Varför säljer man inte detta hus på den öppna marknaden? I slutändan är det alla skattebetalare som drabbas av alla dessa dåliga affärer.

Annons

Morgan Malmborg

Habodemokraterna

Habos enda oppositionsparti