I dag, onsdag, inleds en del av pålningsarbetet för hotell Gradienten intill Hoven. Det handlar till en början om att få ner sponten längre ner i marken och detta kommer att skapa buller och vibrationer under en till två veckor.

Det vanliga pålningsarbetet beräknas sedan starta vecka 39 och pågå fram till mitten av december. Även detta kommer innebära störande buller och vibrationer.

Arbetet med pålningen kommer normalt att ske måndag–torsdag mellan klockan 7.00–19.00 och i undantagsfall på fredagar.

– Jönköping växer och markförhållandena i de centrala delarna av Jönköping kräver att pålning görs för att möjliggöra byggnation och utveckling av staden. Vi hoppas att du som störs har förståelse för arbetet och kan härda ut under tiden, skriver Jönköpings kommun på sin hemsida.

Annons