Under september månad kom 61,4 procent av parkeringstransaktionerna i Jönköpings kommun via telefonen. 33 procent betalade sin parkering via kort och 6,5 procent betalade med mynt.

– Det här är en jättetydlig trend vi ser, att allt fler betalar sin parkering med mobilen. I september 2015 kom exempelvis bara elva procent av parkeringstransaktionerna via mobilen, 59 procent betalade med kort och 29 procent betalade med mynt. Det här är en utveckling som vi absolut följer och som påverkar oss när det gäller beslut som att köpa in nya parkeringsautomater, berättar Reimer Selero.

Behöver bytas ut

På tekniska nämndens sammanträde den 13 november kommer han att informera politikerna om hur det ser ut när det gäller bland annat anpassning av parkeringsautomater och parkeringszonseffekter.

Hela tiden kommer det ny teknik och nya krav gällande parkeringsautomaterna samtidigt som det finns parkeringsautomater som behöver bytas ut med jämna mellanrum på grund av att de blivit föråldrade.

Annons

– När det gäller inköp av nya parkeringsautomater behöver vi ställa oss frågan om det är något som är relevant. Här behöver man ha fingertoppskänsla. I dag har vi både nya och gamla parkeringsautomater. På vissa håll har vi exempelvis valt att behålla möjligheten att betala med mynt eftersom det tidigare har tagits ett beslut att den möjligheten ska vara kvar, förklarar Reimer Selero.

Ska behålla myntbetalningen

Möjligheterna att betala med mynt har man exempelvis valt att behålla nära viktiga besöksmål, som myndigheter, vårdinrättningar och äldreboenden. På andra håll, som till exempel vissa bostadsgator, har kommunen bara valt att ha kvar möjligheten att betala med kort eller via telefon.

Ni tittar på om det ska köpas in nya parkeringsautomater. Vad är det som skiljer en ny från en gammal?

– Det handlar bland annat om tekniken. En del parkeringsautomater har färgskärm med kontaktdosa och kortläsare. Det är framför allt innanmätet och ny teknik som skiljer de gamla parkeringsautomaterna från de nya. I de nya automaterna finns en touchskärm där man använder skärmen att trycka på i stället för knappar. Men det är alltid en avvägning om man ska köpa in nya parkeringsautomater med tanke på att fler använder mobilen att betala med. Det handlar ändå om kostnader på 30.000-40.000 kronor, säger Reimer Selero.

Ibland har kommunen dock ändå varit tvungen att uppdatera sina parkeringsautomater, exempelvis då mastercard ställt krav på chipavläsning.

– Då är det ju bara för oss att byta ut kortläsarna så att de klarar den nya standarden. Hur ofta vi behöver byta ut parkeringsautomaterna är en bra fråga, men det handlar nog mer om att det kommer ny teknik än att de slutar fungera. Vi har parkeringsautomater som har levt kvar sedan 2006, säger Reimer Selero.

Finns flera fördelar

Att allt fler fastnar för möjligheten att betala med sina mobiler tror han beror på samhällsutvecklingen där kontanthanteringen minskar och att fler och fler upptäcker fördelarna med att betala med sin telefon. Fram till år 2011 var det mer vanligt att betala parkeringen med mynt, men därefter gick kortbetalningen om.

– Det är roligt att se att folk upptäcker fördelarna sedan vi införde möjligheten att betala med mobilen i kommunen 2010-2011. Många tycker att det är det mest smidiga sättet att betala. Du kan starta och stoppa parkeringstiden själv och du kan välja att förlänga tiden om du går på stan utan att du behöver gå tillbaka till bilen. Du kan ju både välja att betala via app, sms eller att ringa, berättar Reimer Selero.

En annan fördel han lyfter fram är möjligheten i appen att använda gps-position och kartvyer.

– En regnig dag behöver du inte ens kliva ur bilen för att starta din parkering utan kan fixa allt inne i bilen, säger han.