Annons

Sedan en tid tillbaka har det funnits planer på att bygga cirka 90 bostäder i form av trygghetsboende på Hisingstorp vid Hisingstorps gård. Efter att ärendet gått på återremiss har nu tekniska nämnden åter igen tagit upp ärendet.

Tekniska kontoret och tekniska nämnden har inte varit överens om vem som ska bygga bostäderna. Av 15 inkomna förslag valdes tre förslag ut. Tjänstemännen på tekniska kontoret tycker att markanvisning ska lämnas till Botrygg Förvaltning AB i Linköping.

"Inte vilket pris som helst”

Politikerna i tekniska nämnden håller inte med och går emot tjänstemännens förslag. Politikerna vill att det blir Asplunds som ska få uppdraget. Trots återremiss är tjänstemännen och politikerna inte överens.

Tekniska nämndens ordförande, Anders Jörgensson från Demokraterna i Jönköping, anmälde sig jävig när ärendet beslutades.

Annons

– Skälet till att nämnden vill att markanvisningen ska ges till Asplunds är att de vill bygga fler lägenheter på ytan än vad de andra två intressenterna vill. Personligen tänker jag att det är bra med bostäder, men inte till vilket pris som helst, säger Anders Jörgensson.

Anledningen till att tjänstemännen förordar ett annat förslag är för att de menar att Asplunds inte lever upp till de krav som finns och att Botrygg Förvaltnings förslag till bygge är bättre.

Tros överklaga

Anders Jörgensson befarar att det nu kommer att bli en lång och seg process innan bostäderna kan börja byggas.

– De två andra intressenterna kommer säkert att överklaga till länsstyrelsen. Hur lång tid processen kan ta? Ja, med Tändsticksområdet där det skedde många överklaganden så tog det sex-sju år... Det går ju att gå så långt som till regeringsrätten.

Personligen är Anders Jörgensson osäker på om Asplunds kommer att leva upp till det kravet som finns om att anpassa byggnationen så det smälter in bra i området.

– Det är väl samma fyrkantiga hus som byggs överallt nuförtiden.

Hanns Boris, förste vice ordförande i nämnden, berättar att det fanns flera saker som låg till grund för beslutet. Vid beslutet blev det votering som slutade med röstsiffrorna elva-två för att Asplunds ska få bygga ett trygghetsboende vid Hisingtorps gård, alltså en väldigt stor politisk majoritet för det förslaget.

– De tre skäl som främst ligger till grund för vårt beslut är att det var det förslaget som innebär lägst kostnad för de boende, att de har väl tilltagna gemensamhetsytor som kan nås utan att gå ut oavsett vid vilken av de tre huskropparna man bor vid, samt det faktum att de bygger flest bostäder, berättar Hanns Boris.

Dessutom är förslaget anpassat till de kriterier som tekniska kontoret satte upp i samband med att byggherrar fick komma in med intresseanmälan.

— När det gäller gestaltningen måste kommunen och Asplunds sätta sig ned tillsammans för att se hur de kan hitta en gemensam väg framåt i bästa samförstånd, säger Hanns Boris.

Botryggs förslag uppges inte ha haft några gemensamhetsytor eller utrymme för bovärd, vilket ska ha setts som ett stort minus. För att lösa detta måste antalet lägenheter minska och priset blir då högre. Dessutom måste de äldre ta sig mellan husen genom att gå ut vilket kan vara en riskfaktor vid dåligt väder.

När det gäller Roten fastigheter var deras förslag till stor del bostadsrätter vilket inte stämde överens med kriteriet att det ska vara hyresrätter. Därför var det förslaget aldrig aktuellt.

Här är Asplunds förslag till hur husen på Hisingstorp ska se ut.
Foto: Jönköpings kommun

Så här blir skissen enligt Asplunds förslag.
Foto: Jönköpings kommun

På den här ytan är det tänkt att det ska bli trygghetsboende.
Foto: Jönköpings kommun

Inom den streckade linjen är det tänkt att det ska bli trygghetsboende.
Foto: Jönköpings kommun

Så här vill Botrygg att bostäderna ska se ut.
Foto: Jönköpings kommun

Botryggs skisser över de nya bostäderna på Hisingstorp.
Foto: Jönköpings kommun

Så här skulle området se ut om Botrygg fick bestämma.
Foto: Jönköpings kommun

Roten fastigheter vill att bostäderna på Hisingstorp ska se ut så här.
Foto: Jönköpings kommun

Roten fastighet är ett av de tre intressenterna som vill bygga trygghetsboende på Hisingstorp.
Foto: Jönköpings kommun

Roten fastighets skiss över Hisingstorps trygghetsboende.
Foto: Jönköpings kommun

Roten fastighet har skissat på hur de vill att området på Hisingstorp ska se ut.
Foto: Jönköpings kommun

Här ställs de tre förslagen emot varandra så att det går att se skillnaden på dem.
Foto: Jönköpings kommun